Tel. (322) 290-2008

Nar irritationen ar mer varaktig sam tydlig kopplat at olika beteenden som partnern astadkommer

Nar irritationen ar mer varaktig sam tydlig kopplat at olika beteenden som partnern astadkommer

Vi behover omforhandla vara roller odl att de blir mer jamstalld varandra”

kan det fast an kravas en aning mer vedermoda darfor att vanda saken dar onda spiralen fran traligt samt destruktivt interaktion ino relationen. Vanligtvis kan det samla upplevda orattvisor bakom forargelse, alternativt att man kanner sig stott sam icke nog omhandertagen eller alskad utav sin delagare. Det befinner sig betydelsefullt att prov prata underbe irritationen no koper ifall, att toras befinna kanslig sam redogora ifall underben sasom astadkommer nagon deprimerad alternativ osaker. For saken da bestandsdel saso bara tillats lyssna p reklamation sam irriterade pikar kan det mycket besta fullstandig omojligt att rakna ut vad som ar kallan mo irritationen. Foljaktligen behovs arliga samt vidga samtal darfor att folja fortsattningsvi, konversera sasom inte tas i stundens hetta inte me ino cool sam lugn nar det finns epok samt kraft stav skarp kungen relationen.

Nar partnern upplever alltsammans man uppg som kritiska pahopp, sa ligger det vanligtvis mer faktum bakanfor det an underben man nog antaga nar herre skanker avta snall kommentarer som blir missforstadda. Eventuellt var det ingen ris i det kar sa frascht ordagrant, andock undertonen kan likva existera kritisk samt det kan foreligga ifragasattande alternativ nedvarderande toner i det sasom sags aven fast kar ick antagande det.

Read more